Topraklama Ölçümleri

Topraklama, elektrikle çalışan cihazlarda olası elektrik kaçaklarına karşı alınan hayati bir önlemdir.

Ülkemizde çok özen gösterilmeyen bu konu aşağıda belirtildiği üzere zorunlu hale getirilmiştir.

  • Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmelik,
  • 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 
  • 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin etkinliğinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi zorunlu kılınmıştır.

Topraklama hayati tehlikesi olan ciddi bir sorundur. Bu nedenle lüks değil zorunluluk olarak değerlendirilmelidir.  

Topraklama Çeşitleri Nelerdir?

  • Koruma Topraklaması:  Elektrik kaçağı anında canlıların çarpılmasını önlemek amacıyla yapılan topraklama çeşididir.
  • İşletme Topraklaması: Şebeke hattında bulunan elektrik devrelerinin aşırı gerilime karşı korunması amacıyla yapılan topraklama çeşididir.
  • Fonksiyon (paratoner) Topraklaması: Yıldırım düşmesi sonucu cihazların zarar görmesini engellemek amacıyla yapılan topraklamadır.

Deneyimli teknik kadromuz sayesinde sahada gerçekleşen ölçümler mühendislerimiz tarafından kontrol edilerek raporlandırılır. 

Ölçümlerimiz kalibrasyonlu Ohmmetre Cihazı ile yapılmaktadır.

Raporlarımız;

  • Sınır değerler ile karşılaştırma yapılarak tarafınıza sunulur.
  • Paratoner tesisatı muayene ve ölçümlerinde; paratoner direğinin sağlamlığı ve yakalama ucunun paslanıp paslanmadığı kontrol edilir. İniş iletkenlerinin paratonerle bağlantı noktaları kontrol edilir, direkteki iniş iletkenlerinin binaya bağlantı parçaları kontrol edilir, test klemensinden topraklama direnci ölçülür.
  • Kullanmış olduğumuz Ohmmetre Cihazının kalibrasyon sertifikası yer almaktadır.