Aydınlatma Hesabı

Çalışırken ve dinlenirken aydınlatma şartları farklıdır. Bu farkları basit olarak ek dökümandan faydalanarak hesaplayabilirsiniz.

Döküman: İndir